תמרור 214

תמרור 214

מקבוצה
תמרורי הוריה : הצד המותר למעבר.

פירושו
עבור את המקום המסומן מצדו הימני. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד .

כוחו יפה
במקום המעבר .

משמעות התמרורים
213-215

אמורים לנהגים מהו הצד הנכון והמותר שבו עליהם לעבור כאשר קיימים בדרך מכשולים או מרכיבים פיזיים בולטים שיש לעקוף, דהיינו: משני הצדדים או מצד ימין בלבד או מצד שמאל בלבד, בהתאמה. בד"כ מדובר במיפרדות ובאיי תנועה למיניהם.

באבחנה, ע"י צבע החץ, בין האפשרות למעבר "לכל רכב" – אשר מסומנות בלבן, ובין האפשרות למעבר "לתחבורה ציבורית בלבד" – אשר מסומנות בצהוב.

.

הצדקים להצבה
213-215

אקצה מפרדה.

באי תנועה "טיפה".

גאי תנועה משולש.

דהסדרי תנועה עם עדיפות לתחבורה ציבורית.

המכשולים והסדרים במקומות עבודה.

ובכל מקרה שבו יש חשש לאי-הבנה או פירוש מוטעה של הסדרי התנועה במקום ע"י נהג מזדמן, למשל בהעדר המשכיות של תוואי הנסיעה הטבעי.

זהתמרורים ניתנים להצבה גם במתכונת של "מואר מבפנים".

.

הנחיות להצבה
213-215

  • יוצבו, בד"כ, בקצוות ובפינות של האיים או המכשולים אותם יש לעקוף. מיקום התמרור ישמש גם כנקודת התיחסות של הנהג אל מקום הבליטה או הפינה או הקצה.
  • יש לשים לב כי התמרור מכוון את התנועה לנתיב הצמוד אל המכשול, משום כך אין להציב תמרורים אלה במקומות שבהם קיימת / צפויה תנועה נגדית בנתיב הסמוך. למשל: אין להציב תמרור 214 (למעבר מימין) כאשר מימין למכשול קיימת תנועה (דו-סטרית) בכוון הנגדי.
  • מרחק הצבה של התמרור מקצות האי יהיה 2.5 - 1.0 מטר, על מנת להבטיח מרווח חפשי ברוחב סביר בין הקצה לתמרור, כך שרכב עובר לא יתקל בו.