תמרור 221

תמרור 221

מקבוצה
תמרורי הוריה : רחוב משולב ואזור מיתון תנועה.

פירושו
קצה רחוב משולב .

כוחו יפה
.

משמעות התמרורים
220-223

מודיעים על תחילתו וקצהו של רחוב, הבנוי במתכונת פיזית מיוחדת למהירויות נסיעה נמוכות במיוחד, במגמה לתת עדיפות להולכי הרגל על פני הרכב, תוך דגש על בטיחות ואיכות חיים. המהירות המירבית המותרת בהם היא 30 קמ"ש. (ראה ת"ת 54(ב))

220-221

רחוב משולב, (או קבוצת רחובות) המיועד לנסיעה וחניה של רכב, וגם להליכה של הולכי רגל ומשחקי ילדים.

.

הצדקים להצבה
220-221

ארחוב מגורים בלבד, אשר אין בו חתך רוחב מוגדר עם הקצאה מדויקת של שטח לנסיעה ושטח להליכה, כגון: מיסעה/מדרכה. הדבר מאפשר מיתון התנועה ע"פ "הנחיות לתכנון רחובות משולבים" בהוצאת משרד התחבורה.

בבת.ב.ע. בתוקף נקבע הרחוב כ"רחוב משולב". קיומו של תנאי זה בלבד אינו מספיק, וההצדק מותנה בקיומו בפועל של התנאי הראשון, הלכה למעשה.

.

הנחיות להצבה
220-223

ככלל, בצד ימין.

  • אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד זה.
  • תמרורי 220 , 222 אינם מתבטלים בצומת, אלא ע"י תמרורי 221 , 223 , בהתאמה, בלבד.
  • ברחובות "משולבים" ו/או "איזורי מיתון תנועה" דו-סטריים יוצבו התמרורים בזוגות, דהיינו תמרור 220 ועל גבו תמרור 221 , או תמרור 222 ועל גבו תמרור 223 , על מנת ליצור קו ברור בין סוגי הרחובות.