תמרור 222

תמרור 222

מקבוצה
תמרורי הוריה : רחוב משולב ואזור מיתון תנועה.

פירושו
אזור מיתון תנועה .

כוחו יפה
עד לתמרור 223 .

משמעות התמרורים
220-223

מודיעים על תחילתו וקצהו של רחוב, הבנוי במתכונת פיזית מיוחדת למהירויות נסיעה נמוכות במיוחד, במגמה לתת עדיפות להולכי הרגל על פני הרכב, תוך דגש על בטיחות ואיכות חיים. המהירות המירבית המותרת בהם היא 30 קמ"ש. (ראה ת"ת 54(ב))

222-223

אאזור מיתון תנועה, המיועד להגדיר רחוב (או קבוצת רחובות), בו יהיה מיתון התנועה, כך שיתאפשרו להולכי הרגל הליכה ונגישות בתנאי בטיחות משופרים.

בקביעת "אזור מיתון תנועה" יוצרת מבנה הנדסי הממתן את המהירות בפועל עד לזו המותרת, ובכך להפיק את המטרות שלשמם הוא נבנה.

.

הצדקים להצבה
222-223

ארחוב המשמש למגורים ומוסדות ציבור בעלי זיקה נמוכה לתנועת רכב מנועי, כגון: בתי"ס, מתנסי"ם, מועדונים לנוער וקשישים וכו'. המבנה הפיזי מקצה אמנם תוואים נפרדים לנסיעה והליכה, אך יש בו גם מרכיבים מאיטים ומרסנים, כמפורט ב"הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה" בהוצאת משרד התחבורה.

בקיימת אפשרות פיזית, הלכה למעשה, ליצור את התנאים המרסנים בפועל, כך שלא יהיה צורך לסמוך רק על נאמר בת"ת 54 )ב(, ויווצר מצב של "אשליה" בעיני הולכי הרגל ובמיוחד הילדים, לגבי המצב הבטיחותי האמיתי.

.

הנחיות להצבה
220-223

ככלל, בצד ימין.

  • אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד זה.
  • תמרורי 220 , 222 אינם מתבטלים בצומת, אלא ע"י תמרורי 221 , 223 , בהתאמה, בלבד.
  • ברחובות "משולבים" ו/או "איזורי מיתון תנועה" דו-סטריים יוצבו התמרורים בזוגות, דהיינו תמרור 220 ועל גבו תמרור 221 , או תמרור 222 ועל גבו תמרור 223 , על מנת ליצור קו ברור בין סוגי הרחובות.