תמרור 226

תמרור 226

מקבוצה
תמרורי הוריה : שבילים להולכי רגל ואופנים בצירופים שונים.

פירושו
שביל להולכי רגל בלבד .

כוחו יפה
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229 .

משמעות התמרורים
226-229
יעוד של דרך או קטע ממנה או שביל, לשימושם של הולכי רגל או רוכבי אופנים או שניהם במשולב. לאור זאת אסורה הכניסה לרכב מנועי מכל סוג .

הצדקים להצבה
226-229

הסדרי תנועה מיוחדים להולכי רגל ורוכבי אופנים משיקולים של בטיחות, איכות סביבה, ספורט ונוף. .

הנחיות להצבה
226-229

ככלל, בצד ימין בכניסה או בהתחלת השביל. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד זה.