תמרור 230

תמרור 230
תמרור 230

מקבוצה
תמרורי הוריה : כביש או נתיב אגרה.

פירושו
כביש או נתיב אגרה: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום. הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשלום אגרה לאוטובוס, לרכב המסיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמצוין בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו ממשיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור .

כוחו יפה
עד לתמרור 231 . הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתיב שמתחתיו .

משמעות התמרורים
230-231
תחילתו וקצהו של כביש, מנהרה, נתיב, או רחוב, שהוקצו לשימוש של רכב, בתנאי של תשלום אגרה, על פי חקיקה מיוחדת המאפשרת את גביית האגרה, וכן ע"פ כללים והסדרי תנועה שנקבעו בחוזה זיכיון עם המדינה. זאת, עם או בלי היתרי כניסה – ללא תשלום, לרכב מסוים - כמפורט בתמרור. חניה ועצירה אסורים, אלא במקום שבו נאמר אחרת. בהקשר זה ניתן להבחין בין כביש או מנהרה שנקבעו במלואם כ"כביש אגרה", ובין נתיב או נתיבים שהם חלק מסך כל הנתיבים בו .

הצדקים להצבה
230-231

חוק מיוחד המאפשר גביית אגרה במקום, וכן חוזה זיכיון תקף מטעם המדינה, על הכללים שנקבעו בו. .

הנחיות להצבה
230-231

בכניסה לקטע כביש, או נתיב, או מנהרה, שהכניסה אליהם מחויבת בתשלום אגרה.
נקודת ההצבה תהיה במיקום ובאופן שתאפשר לנהג את הברירה ואפשרות מעשית לבחירה אם להגיע אל היעד שלו באמצעות כביש האגרה - בתשלום, או בדרך חלופית אחרת - וללא תשלום. זאת, אף כי הנחת היסוד בנושא זה היא שהנסיעה בדרך המחייבת תשלום אגרה תהיה קצרה יותר במרחק ו/או בזמן, וכן ברמת שרות טובה יותר.