תמרורי הוריה

כולל את התמרורים שבהם המסר הוא בנוסח מחייב (בפקודה), בלי להשאיר לנהג שיקול דעת ו/או בחירה לגבי אופן התגובה.
הדבר נובע מן ההשלכות החמורות במיוחד אשר עלולות להיגרם מאי ציות להוראה בתמרור.


תמרור 217

תמרור 218

תמרור 219

תמרור 220

תמרור 221

תמרור 222

תמרור 223

תמרור 224

תמרור 225

תמרור 226

תמרור 227

תמרור 228

תמרור 229

תמרור 230

תמרור 231