תמרור 303

תמרור 303

מקבוצה
תמרורי זכות קדימה : מתן זכות קדימה בדרך החוצה.

פירושו
מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני .

כוחו יפה
במעגל התנועה .

משמעות התמרור
מגדיר "מעגל תנועה" (או "כיכר") אשר בו נקבע הכלל כי זכות הקדימה תינתן לרכב או רכבת הנעים בתוך מעגל התנועה, כאשר אין חשיבות לזרוע ממנה נכנסו אליו. בכך מתבטלים כללי מתן זכות הקדימה בצומת, על פי תקנה 64. כלל זה גורם לשוויון בהירארכיה של הדרכים הנכנסות ומבטל את העדיפות לדרך הראשית על פני המשנית, לרכב הבא מימין על פני הרכב הבא משמאל, ולתנועה הישרה על פני הפניה שמאלה ממולה.

תקנה 64 לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961

הצדקים להצבה
נפחי התנועה הצפויים לעבור במעגל התנועה לא יחרגו מתחום הקיבולת.

הנחיות להצבה
חובה להציב בכל כיווני ההתקרבות זוג תמרורים, כדלקמן: התמרור הקרוב יוצב בכניסה אל המעגל בצד ימין, בסמוך לקו העצירה 810 אם סומן. התמרור הרחוק יוצב במעגל עצמו ממול לנהג המתקרב, הממתין ליד התמרור הקרוב. בדרך בינעירונית יש להציב את התמרור הרחוק יחד עם תמרור 108 , בתוך המעגל.