תמרור 306

תמרור 306

מקבוצה
תמרורי זכות קדימה : מקום מעבר חציה להולכי רגל.

פירושו
תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים .

משמעות התמרור
מודיע על קיומו ומיקומו של מעבר חציה (סימון 811) שבו הולכי רגל חוצים את הכביש וכן מורה על מתן זכות הקדימה להם .

הצדקים להצבה
מעל מעברי חציה מסומנים 811 , במיוחד במעברי חציה שלא בצומת, שם תשומת הלב של הנהג והנכונות שלו להאיט או לעצור קטנים יותר מאשר בצומת.

הנחיות להצבה
התמרור חייב להיות דו-צדדי, בכדי שייראה היטב לנהגים ולהולכי הרגל, בשני כיווני הנסיעה.
המיקום המדויק יהיה בצד המעבר הפונה אל כיוון התנועה המתקרבת.