תמרור 307

תמרור 307

מקבוצה
תמרורי זכות קדימה : מתן / קבלת זכות קדימה על פי הוראה.

פירושו
תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי .

כוחו יפה
לאורך קטע הדרך הצרה .

משמעות התמרורים 307-308
מסדירים את אופן מתן זכות הקדימה לתנועה בשני הכוונים, בדרך צרה. בצד אחד (תמרור 307) נותן את ההוראה כי על הנהג המתקרב לתת את זכות הקדימה לנהג המגיע מן הכוון הנגדי. ובצד השני (תמרור 308) מודיע לנהג המתקרב כי לו זכות הקדימה לגבי התנועה מהכוון הנגדי

הצדקים להצבה
307-308

בדרך דו-סטרית, בקטע צר מכדי לשמש תנועה דו-סטרית רצופה, ומבלי שניתן להסדיר בו תנועה חד-סטרית, למשל:

אגשר צר

בקטע דרך שחלק מרחבה נחסם מסיבה כלשהי, למשל: עבודות בדרך.

הנחיות להצבה
307-308

  • הצבת תמרורים אלה חייבת להיות "יחדיו" בזוגות.דהיינו הצבת תמרור 308 בצד אחד תהיה במקביל להצבת תמרור 307 בקצה השני של הקטע הצר, על מנת לתת מידע זהה לנהגים המתקרבים משני הכוונים ולמנוע מצבים של בלבול ואי-הבנה בין הנהגים הנוסעים בכיוונים ההפוכים.
  • תמרורים אלה יוצבו בסמוך להתחלת הקטע הצר שלגביו מיועדים כללי מתן זכות הקדימה שנקבעו באמצעותם.
  • התמרורים יוצבו בצד ימין של הכביש, או משני צדיו.