תמרורי זכות קדימה

חלק שבו רוכזו התמרורים העוסקים במתן זכות הקדימה במקומות ובמצבים שונים (ע"פ החלוקה באמנת וינה).
לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה


תמרור 301

תמרור 302

תמרור 303

תמרור 304

תמרור 305

תמרור 306

תמרור 307

תמרור 308

תמרור 309

תמרור 310