תמרורי איסורים והגבלות

כולל את התמרורים שיש בהם "איסור" או "אל תעשה", איסורי כניסה, איסורי עקיפה, איסורי פניה או נסיעה מעל המהירות המותרת.
לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה


תמרור 401

תמרור 401פ

תמרור 402

תמרור 403

תמרור 404

תמרור 405

תמרור 406

תמרור 407

תמרור 408

תמרור 409

תמרור 410

תמרור 411

תמרור 412

תמרור 413

תמרור 414

תמרור 415

תמרור 416

תמרור 417

תמרור 418

תמרור 419

תמרור 420

תמרור 421

תמרור 422

תמרור 423

תמרור 424

תמרור 425

תמרור 426

תמרור 427

תמרור 428

תמרור 429

תמרור 430

תמרור 431

תמרור 432

תמרור 433

תמרור 434

תמרור 435

תמרור 436

תמרור 437

תמרור 438

תמרור 439

תמרור 440

תמרור 441