תמרור 401

תמרור 401

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה מלאים.

פירושו
כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב .

כוחו יפה
בכביש שבו הוצב התמרור .

משמעות התמרור
כניסה אסורה לרכב מכל הסוגים, משני הכוונים גם יחד .

הצדקים להצבה
א. נדרשת חסימת דרך לתנועת רכב משני הצדדים, מכל סיבה שהיא, כגון: ביצוע עבודות בדרך או בסביבתה.
ב. דרך שלא בשימוש.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב בשני הצדדים או בצד אחד או במרכז הכביש, כנגזר מן האפשרות המיטבית להבחין בו בכוון ההתקרבות אל הכניסה האסורה.