תמרור 401פ

תמרור 401פ

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה מלאים.

פירושו
הוצב התמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה .

כוחו יפה
בכביש שבו הוצב התמרור .

משמעות התמרור
בנוסף על המשמעות של תמרור 401 , הוא ניתן להצבה מעל פנס הרמזור ואז, הנסיעה ישר אסורה, בשונה משאר התנועות – ע"פ הענין .

הצדקים להצבה
במסגרת מערכת ניהול ובקרת תנועה ממרכז בקרה.
ברמזורים המשמשים לבקרת כניסות למנהרות, למצב הדורש איסור כניסה אל המנהרה.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב בשני הצדדים או בצד אחד או במרכז הכביש, כנגזר מן האפשרות המיטבית להבחין בו בכוון ההתקרבות אל הכניסה האסורה.
תמרור 401פ מעל פנס הרמזור יופעל ע"י ממערכת הבקרה של המנהרה.