תמרור 402

תמרור 402

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה מלאים.

פירושו
אסורה הכניסה לכל רכב .

כוחו יפה
בכביש שבו הוצב התמרור .

משמעות התמרור
כניסה אסורה לרכב מכל הסוגים, מכוון זה בלבד. הכניסה מותרת מצד שני במקום בו הוצב תמרור 618 המגדירים יחד כביש חד - סטרי .

הצדקים להצבה

  • הדרך צרה מדי למעבר של שני כלי רכב הנעים בכוונים נגדיים.
  • הקצאת נתיבים לחניה.
  • הסדרי תנועה לשיפור התנועה והבטיחות לאורך הקטע ו/או בצמתים, שכן הסדר של חד – סטריות מבטל חלק מן התנועות ומפשט בכך את התנועה בקטעים ובצמתים.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב בצד אחד או בשני הצדדים כנגזר מן האפשרות המיטבית להבחין בו בכוון ההתקרבות אל הכניסה האסורה.