תמרור 403

תמרור 403

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : מחסומים.

פירושו
מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור .

כוחו יפה
במקום החסימה .

משמעות התמרור
מחסומים לכל העוברים בדרך. לפני מקום בדרך שהמעבר בו בלתי אפשרי או מסוכן. הדבר יכול להיות מסיבות שונות .

הצדקים להצבה
במקום שבו: עבודות, כניסה למנהרה, ביקורת, כניסה או יציאה או עמדת תשלום בחניון וכו'.

הנחיות להצבה
המוט / הזרוע האופקית יאפשרו את חסימת המעבר לכל המשתמשים.