תמרור 404

תמרור 404

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : מחסומים.

פירושו
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה .

כוחו יפה
במפגש שלפניך .

משמעות התמרור
מחסומים לכל העוברים בדרך. לפני מפגש מסילת – ברזל .

הצדקים להצבה
במפגשי מסילת ברזל מבוקרים על ידי מחסום ורמזור, יחד עם מתקן הרמזור והפעמון.

הנחיות להצבה
המוט / הזרוע האופקית יאפשרו את חסימת המעבר לכל המשתמשים.

המוט ימוקם ביחס לפס המסילה הקרוב במרחק של:
  • מחסום לרכב עם או בלי הולכי רגל = 4.00 מ'.
  • מחסום להולכי רגל ו/או רוכבי אופנים בלבד = 3.00 מ'.