תמרור 415

תמרור 415

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה יעודיים.

פירושו
אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור .

כוחו יפה
בכביש שלצידו הוצב התמרור .

משמעות התמרורים
415-417

איסורי כניסה לרכב שמשקלו, גובהו או רוחבו עולים על הרשום בתמרור, בהתאמה

הצדקים להצבה
415-417

הדרך עוברת במקום שבו יציבות המבנה, הרוחב, או הגובה בהתאמה, אינו מאפשר מעבר סביר לכלי רכב בעלי נתונים העולים על הרשום.

הנחיות להצבה
415-417

התמרורים יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, אחרי הצומת (האחרון) הקרוב ביותר אל המקום שבו חל האיסור, או במקום הקרוב ביותר שבו אפשרית הדרך חזרה, כגון: חניון, תחנת תידלוק וכו'.
הכל כדי לאפשר לנהג את ההחלטה והאפשרות להמשיך או לחזור.