תמרור 416

תמרור 416

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה יעודיים.

פירושו
אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען-עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור .

כוחו יפה
בכביש שלצידו הוצב התמרור .

משמעות התמרורים
416-417

איסורי כניסה לרכב שמשקלו, גובהו או רוחבו עולים על הרשום בתמרור, בהתאמה

הצדקים להצבה
416-417

הדרך עוברת במקום שבו יציבות המבנה, הרוחב, או הגובה בהתאמה, אינו מאפשר מעבר סביר לכלי רכב בעלי נתונים העולים על הרשום. תמרורים 416-417 ניתנים להצבה מעל נתיב/ים ויחול/ו רק עליהם, בהתאמה.

הנחיות להצבה
416-417

תמרור 416 יוצב כאשר הגובה המזערי המוצהר למעבר קטן מ- 4.80 מ'.
התמרורים יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, אחרי הצומת (האחרון) הקרוב ביותר אל המקום שבו חל האיסור, או במקום הקרוב ביותר שבו אפשרית הדרך חזרה, כגון: חניון, תחנת תידלוק וכו'.
הכל כדי לאפשר לנהג את ההחלטה והאפשרות להמשיך או לחזור.