תמרור 418

תמרור 418

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה יעודיים.

פירושו
אזור אסור ללימוד נהיגה .

כוחו יפה
עד לתמרור 419 .

משמעות התמרורים
418-419

תחילתו וקצהו של אזור שבו אסור להשתמש ברכב למטרת לימוד נהיגה. האיסור כולל כניסה של רכב המשמש אותה עת ללימוד נהיגה וגם הפעלת רכב למטרה זו – אם כבר היה בתוכו מלכתחילה

הצדקים להצבה
418-419

שיקולים של הפרעת רכב ללימוד נהיגה לזרימת התנועה, ו/או סוגי הפרעות אחרים של רעש ואיכות סביבה.

הנחיות להצבה
418-419

תמרור 418 אינו מתבטל בצומת הקרוב, אלא ע"י תמרור 419 בלבד.
התמרורים יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, אחרי הצומת (האחרון) הקרוב ביותר אל המקום שבו חל האיסור, או במקום הקרוב ביותר שבו אפשרית הדרך חזרה, כגון: חניון, תחנת תידלוק וכו'.
הכל כדי לאפשר לנהג את ההחלטה והאפשרות להמשיך או לחזור.