תמרור 419

תמרור 419

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה יעודיים.

פירושו
קצה האזור האסור ללימוד נהיגה .

משמעות התמרורים
418-419

תחילתו וקצהו של אזור שבו אסור להשתמש ברכב למטרת לימוד נהיגה. האיסור כולל כניסה של רכב המשמש אותה עת ללימוד נהיגה וגם הפעלת רכב למטרה זו – אם כבר היה בתוכו מלכתחילה

הצדקים להצבה
418-419

שיקולים של הפרעת רכב ללימוד נהיגה לזרימת התנועה, ו/או סוגי הפרעות אחרים של רעש ואיכות סביבה.

הנחיות להצבה
418-419

התמרורים יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, אחרי הצומת (האחרון) הקרוב ביותר אל המקום שבו חל האיסור, או במקום הקרוב ביותר שבו אפשרית הדרך חזרה, כגון: חניון, תחנת תידלוק וכו'.
הכל כדי לאפשר לנהג את ההחלטה והאפשרות להמשיך או לחזור.