תמרור 424

תמרור 424

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : אזור עירוני בנוי.

פירושו
אזור דרכים עירוניות .

כוחו יפה
עד לתמרור 216 או 425 .

משמעות התמרורים
424-425

תחילתו וקצהו של אזור שבו הדרך/הדרכים הן עירוניות. דרכים אלה מאופיינות בכך שהן עוברות בשטח בנוי, הכולל שכונות מגורים, אזורים מסחריים, אזורי תעשיה וכו'. בדרכים אלה סביר לצפות לפעילויות של הולכי רגל, חניה, תחנות אוטובוסים, בתי ספר, פריקה וטעינה וכו'. משום כך חלה הגבלת מהירות אוטומטית כך שהמהירות המירבית המותרת היא 50 קמ"ש לכל היותר, בכל האזור, אלא אם צויין אחרת בתמרור 426, 426פ, או 220, או 222.

הצדקים להצבה
424-425

אבנקודות החציה של דרכים בין אזור הדרכים העירוניות לבין האזור שבו הדרכים הן לא עירוניות, ולהפך.

בבגבולות הטבעיים בין האזורים הבנויים לשטחים הפתוחים.

הנחיות להצבה
424-425

  • תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו.
  • תמרור 424 אינו מתבטל בצומת הקרוב, אלא ע"י תמרורים 425 או 216 בלבד. עובדה זו מאפשרת החלת הוראות התמרורים בתחום של אזור, ולא רק בקטע הדרך שלפניו.
  • ברחובות דו-סטריים יוצבו התמרורים גב אל גב בזוגות, דהיינו 424 ועל גבו 425 , על מנת ליצור קו ברור בין האזורים העירוני ולא עירוני.
  • ברחובות חד-סטריים, בכניסה או ביציאה מן האזור, יוצבו תמרורי 424 או 425 בהתאמה.