תמרור 438

תמרור 438

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : ביקורת מכס.

פירושו
עצור! בקורת מכס .

כוחו יפה
במקום הצבתו .

משמעות התמרור
מורה על עצירה לצורך ביקורת מכס .

הצדקים להצבה
במקום שבו מתבצעת ביקורת מכס - גם של המכונית ותכולתה.
למשל: נקודת גבול יבשתית שבה אפשר לעבור עם המכונית.
.

הנחיות להצבה
במקום המחסום.