תמרורי איסורים והגבלות

כולל את התמרורים שיש בהם "איסור" או "אל תעשה", איסורי כניסה, איסורי עקיפה, איסורי פניה או נסיעה מעל המהירות המותרת.


תמרור 401

תמרור 401פ

תמרור 402

תמרור 403

תמרור 404

תמרור 405

תמרור 406

תמרור 407

תמרור 408

תמרור 409

תמרור 410

תמרור 411

תמרור 412

תמרור 413

תמרור 414

תמרור 415