תמרורי איסורים והגבלות

כולל את התמרורים שיש בהם "איסור" או "אל תעשה", איסורי כניסה, איסורי עקיפה, איסורי פניה או נסיעה מעל המהירות המותרת.


תמרור 416

תמרור 417

תמרור 418

תמרור 419

תמרור 420

תמרור 421

תמרור 422

תמרור 423

תמרור 424

תמרור 425

תמרור 426

תמרור 427

תמרור 428

תמרור 429

תמרור 430

תמרור 431