תמרורי איסורים והגבלות

כולל את התמרורים שיש בהם "איסור" או "אל תעשה", איסורי כניסה, איסורי עקיפה, איסורי פניה או נסיעה מעל המהירות המותרת.


תמרור 432

תמרור 433

תמרור 434

תמרור 435

תמרור 436

תמרור 437

תמרור 438

תמרור 439