תמרור 503

תמרור 503

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : נתיבים לתחבורה ציבורית.

פירושו
נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514 . לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת. .

כוחו יפה
בקטע שסומן .

משמעות התמרור
מתווה ומגדיר נתיב/ים לשימוש בלעדי של תחבורה ציבורית ואחרים, כפי שהוגדרו בתמרור 501, ובמתכונת הגיאומטרית כפי שנבנו. ראה גם בסע' 3א.א. סימון זה שונה מיתר הסימונים המיועדים להגדרת נתיבים, הן בצבע והן בצורה – בכדי להבליטו. כל זאת במסגרת המדיניות הכללית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית. תחילתו וקצהו של הסימון מגדירים גם את תחילתו וקצהו של הנתיב/נתיבים שהוקצה/ו

הצדקים להצבה

הנחיות להצבה