תמרור 504

תמרור 504

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : נתיבים לתחבורה ציבורית.

פירושו
התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618 .

משמעות התמרור
מודיע על כניסה לכביש חד סטרי בכיוון המותר לנסיעה, אבל בניגוד לרחוב חד סטרי רגיל, כאן הנסיעה מותרת בכוון השני לת"צ. המשמעות המעשית היא שהרחוב פועל במתכונת חד סטרית ודו סטרית במשולב. כפועל יוצא מכך:

אאסור לנסוע חזרה, כמו ברחוב חד סטרי.

באסור לנסוע ולחנות בצד שמאל, כמו ברחוב דו סטרי.

גבצמתים לאורך הקטע,הפניה שמאלה תתבצע מהנתיב המיועד לכך,כמו ברחוב דו סטרי, והכל ע"פ הסימון.

הצדקים להצבה
הסדרי תנועה הכוללים גם הסדרי העדפה לת"צ ברחוב חד סטרי לכל סוגי הרכב האחרים.

הנחיות להצבה

  • הצבת תמרור 504 חייבת להיות במקביל להצבת תמרור 501 בקצה השני של הקטע.
  • התמרור יוצב בצד ימין בלבד, בהתאמה לתוואי הנסיעה הצפוי של הרכב בכניסה אל הקטע.