תמרור 505

תמרור 505

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : תחנות לאוטובוסים ולרכבת מקומית.

פירושו
תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה .

כוחו יפה
לפי סימון 511, 512 או 513 .

משמעות התמרור
תחנת אוטובוסים ציבוריים, המיועדת לקליטה ו/או הורדת נוסעים. מבנה התמרור הותאם למבנה של ריבוי מפעילים בקוי השרות, כך שיתאפשר שילוב קוים המופעלים ע"י מפעילים שונים בתמרור משותף. הסדר זה בא ליצור רמת שרות טובה יותר לנוסע ע"י הצעת מבחר קוים ליעד משותף באותו מקום, וגם צמצום מספר העמודים/תמרורים במקבץ תחנות אחד

הצדקים להצבה
התחנה משמשת תחנת מוצא, תחנה סופית או תחנת ביניים לקו שרות מוסדר של אוטובוסים ציבוריים, ע"פ רשיון קו מפורט.

הנחיות להצבה
תחנות אוטובוסים יוצבו – ככלל:

  • אחרי צמתים ואחרי מעברי חציה, זאת משיקולים של בטיחות הולכי הרגל החוצים במקומות אלו.
  • במפרצים, על מנת לצמצם את ההפרעות לזרימת התנועה. יחד עם זה ניתן להציב תחנות אוטובוסים גם שלא במפרצים ואפילו במבנה של "אנטי מפרץ". הסדר כזה מקל מאד על כניסה ויציאה של האוטובוס מן התחנה במקומות של עומס בנתיבים הסמוכים.
  • תחנת אוטובוסים חייבת להיות בצד ימין של כוון הנסיעה, משום ששם נמצאות דלתות האוטובוס.