תמרור 506

תמרור 506

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : תחנות לאוטובוסים ולרכבת מקומית.

פירושו
תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת .

כוחו יפה
לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו .

משמעות התמרור
תחנה של רכבת מקומית (רק"ל), המיועדת לקליטה ו/או הורדת נוסעים

הצדקים להצבה
התחנה משמשת תחנת מוצא, תחנה סופית או תחנת ביניים לקו שרות מוסדר של רכבת מקומית (רק"ל), ע"פ זכיון.

הנחיות להצבה
תחנות אוטובוסים יוצבו – ככלל:

  • אחרי צמתים ואחרי מעברי חציה, זאת משיקולים של בטיחות הולכי הרגל החוצים במקומות אלו.
  • במפרצים, על מנת לצמצם את ההפרעות לזרימת התנועה. יחד עם זה ניתן להציב תחנות אוטובוסים גם שלא במפרצים ואפילו במבנה של "אנטי מפרץ". הסדר כזה מקל מאד על כניסה ויציאה של האוטובוס מן התחנה במקומות של עומס בנתיבים הסמוכים.
  • הרציפים להעלאת והורדת נוסעים בקרונות הרכבת יכולים להיות בשני הצדדים ויותאמו בכל תחנה לתנאים המיוחדים במקום.