תמרור 509

תמרור 509

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : תחנות למוניות.

פירושו
מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד .

כוחו יפה
לפי סימון, 511 או 512, או 513 או חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו .

משמעות התמרור
מקום לקליטה והורדת נוסעים ע"י מונית בקו שרות – ללא המתנה. להבדיל מתחנת מוניות ממש ע"פ תמרורי 508 - 507 אשר כוללת גם אפשרות להמתנה

הצדקים להצבה
המקום משמש לעצירת ביניים בלבד לקו שרות מוסדר של מוניות ע"פ רשיון קו מפורט.

הנחיות להצבה
תחנות מוניות יוצבו – ככלל:

  • אחרי צמתים ואחרי מעברי חציה זאת משיקולים של בטיחות הולכי הרגל החוצים במקומות אלה.
  • במפרצים, על מנת לצמצם את ההפרעות לזרימת התנועה.

תחנת מוניות מוסדרת יכולה להיות בשני הצדדים של כוון הנסיעה, מתוך הנחה כי מונית יכולה לקלוט נוסעים מצד ימין וגם מצד שמאל. העמדת התחנה מצד שמאל אפשרית רק ברחוב חד סטרי.

האורך של המקום להעלאה והורדת נוסעים ע"י מונית יהיה ע"פ מספר המוניות המורשות לעמוד או לעצור בתחנה. היחס המקובל הוא מקום חניה אחד ל- 2 עד 5 מוניות רשומות.