תמרור 510

תמרור 510

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : תחנת הסעה לחיילים.

פירושו
תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד .

כוחו יפה
חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו .

משמעות התמרור
מגדיר ומודיע על תחנת הסעה לחיילים, להעלאה והורדה בלבד (להלן תה"ס)

הצדקים להצבה

אבסמוך לצמתים מרכזיים שבהם מתבצעים איסוף והורדה של חיילים.

בבסמוך לשערים של מחנות צה"ל ו/או דרכי הגישה והצמתים המובילים אליהם.

הנחיות להצבה

  • בד"כ תוצב תה"ס יחד עם תחנת האוטובוסים המקבילה לאותו כיוון נסיעה ואחרי הצומת בכיוון הנסיעה.
  • תמרור זה ותה"ס ימוקמו אחרי תחנות האוטובוסים, בכיוון הנסיעה.
  • התמרור עצמו יוצב ליד מקום האיסוף, בקצה המפרץ.