תמרור 511

תמרור 511

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : סימון תחנות.

פירושו
מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד .

כוחו יפה
לאורך הסימון .

משמעות הסימון
תחנה בקטע דרך שיש בה אבן שפה ואין בה מפרץ. מיועדת להעלאה והורדת נוסעים, ע"פ התמרור המוצב שם: 505: לאוטובוסים 507, 508, 509: למוניות

הצדקים לסימון
למקום בו יש אבן שפה ואין בו מפרץ.

הנחיות לסימון

  • הסימון יהיה רק במקביל להצבת תימרור 509 - 505.
  • ככלל, יש למקם תחנות אחרי הצומת, משום שכך הדבר מתיישב טוב יותר עם חציית הולכי רגל ומפריע פחות לקיבולת הצומת.