תמרור 512

תמרור 512

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : סימון תחנות.

פירושו
מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד .

כוחו יפה
לאורך הסימון .

משמעות הסימון
תחנה בתוך מפרץ עם אבני שפה. מיועדת להעלאה והורדת נוסעים ע"פ התמרור המוצב שם. 505: לאוטובוסים 507, 508, 509: למוניות

הצדקים לסימון
למקום בו יש מפרץ ואבני שפה.

הנחיות לסימון

  • הסימון יהיה רק במקביל להצבת תימרור 509 - 505.
  • ככלל, יש למקם תחנות אחרי הצומת, משום שכך הדבר מתיישב טוב יותר עם חציית הולכי רגל ומפריע פחות לקיבולת הצומת.