תמרור 513

תמרור 513

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : סימון תחנות.

פירושו
.מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה:
אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד
.

כוחו יפה
לאורך הסימון .

משמעות הסימון
תחנה בקטע דרך שאין בה אבן שפה או מפרץ. מיועדת להעלאה והורדת נוסעים, ע"פ התמרור המוצב שם: 505: לאוטובוסים 507, 508, 509: למוניות

הצדקים לסימון
למקום בו אין אבן שפה ואין מפרץ.

הנחיות לסימון

  • הסימון יהיה רק במקביל להצבת תימרור 509 - 505.
  • ככלל, יש למקם תחנות אחרי הצומת, משום שכך הדבר מתיישב טוב יותר עם חציית הולכי רגל ומפריע פחות לקיבולת הצומת.