תמרור 514

תמרור 514

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : נתיבים לתחבורה ציבורית.

פירושו
כיווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע צהוב, עם או בלי חצים בצבע לבן או כתום. החץ הצהוב מורה לכלי הרכב המצוינים בתמרור 501 בלבד: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. אם לא הוצב תמרור 501 : החץ הצהוב מורה לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד: היכנס לצומת ועבור בו בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. סומן גם חץ בצבע לבן או כתום, החץ מורה לכל כלי הרכב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע כתום מורים על כיווני נסיעה אל או בתוך אתר עבודה. .

כוחו יפה
בקטע שסומן .

משמעות התמרור

הצדקים להצבה

הנחיות להצבה