תמרור 515

תמרור 515

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : נתיבים לתחבורה ציבורית.

פירושו
קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב - חציית הקווים אסורה. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על . פי סימון 514 , לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צויין אחרת. .

כוחו יפה
בקטע שסומן .

משמעות התמרור

הצדקים להצבה

הנחיות להצבה