תמרור 516

תמרור 516

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : נתיבים לתחבורה ציבורית.

פירושו
נתיב לתחבורה ציבורית, חציה אל ומהנתיב: קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב. חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514 . לא הוצב תמרור 501 , הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת. .

כוחו יפה
בקטע שסומן .

משמעות התמרור

הצדקים להצבה

הנחיות להצבה