תמרור 806

תמרור 806

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : קוי ניתוב.

פירושו
קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה

משמעות הסימון
מסמן ומגדיר איסור עקיפה לא שוויוני, דהינו: העקיפה אסורה לרכב הנוסע בצד הקו הרצוף, אך מותרת – כאשר הדרך פנויה – לרכב הנוסע בצד של קו הקטעים. הסדר זה בא לקצר את הקטע האסור בעקיפה באותו כוון נסיעה שבו שדה הראייה כבר אינו חסום.

הצדקים לסימון
בכל מקום שבו נוצר מצב אשר מחייב איסור עקיפה בכוון נסיעה אחד בלבד,כגון:

אבכביש דו סיטרי בעל נתיב אחד בכל כיוון, ללא מיפרדה, או בקטעים של עקומה אנכית, אופקית או שניהם יחד.

בבקטע שבו מתבצע צמצום מספר הנתיבים בכיוון נסיעה אחד לטובת כיוון הנסיעה השני, למשל: בכביש דו סיטרי תלת נתיבי ללא הפרדה, בקטע המעבר של הנתיב האמצעי מצד לצד.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.

משמעות הסימונים 801-809
חלוקה וסימון המיסעה לנתיבים הם אמצעי בסיסי להנחיה וסיוע לנהג להתמצא ב"מרחב האספלט" שיש לו גודל משתנה וכווני נסיעה שונים. הדבר מאפשר לו גם ניווט ובחירה זריזה של הנתיב המתאים ליעד / כוון הנסיעה שלו ובכך לפשט ולהקטין את השונות בצורת הנהיגה בין הנהגים השונים ואת הצורך בהחלפת נתיבים תדירה ומבלבלת אשר לעתים מהווה נקודת התחלה לאי הבנה אפשרית.
בכדי שהסימון יהיה יעיל וקליט על ידי הנהג, עליו להיות בשפה אחידה, פשוט, רציף והירארכי, תוך כדי חלוקה בין הנתיבים השונים וכווני הנסיעה שבתוכם על פי סדר העדיפות / החשיבות שלהם, כדלקמן:

אחלוקה המפרידה בין תנועות בכוונים הפוכים ותוחמת את תחום המיסעה הפנימי
– סימונים 801, 803, 805, 806.

בחלוקה התוחמת את תחום המיסעה החיצוני
– סימון 807.

גחלוקה המפרידה בין תנועות של התפצלות או השתזרות, באותו כוון
– סימון 808 (מלבנים קצרים וארוכים).

דחלוקה המפרידה בין תנועות באותו כוון (החלוקה הבסיסית לנתיבים)
– סימונים 801, 802, 804, 809.

שמירה על סימון על פי הירארכיה ושיטה קבועים ועקביים יביאו במהלך הזמן לקליטה והבנה מהירים יותר של אופן חלוקת המיסעה וייעול ההתמצאות של הנהג ב"מרחב האספלט".

לדוגמא, מובאים כאן מצבים לקביעה של הירארכיה באמצעות סימונים:

*קו הפרדה רצוף כפול (803) יהיה בין נתיבים בתנועות הפוכות (גם כאשר יש מפרדה ביניהם, כמו בדרך מופרדת), ולא יהיה בין נתיבים בתנועות לאותו כוון לצורך הדגשה כלשהי.

*מלבנים ארוכים (808) יבואו בהמשך לאי תנועה מסומן (815) ויפריד בין הממשיכים בנתיבים הראשיים ובין הפונים בנתיבים היוצאים. מלבנים ארוכים לא יסומנו בין הנתיבים היוצאים עצמם.