תמרור 807

תמרור 807

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : קוי ניתוב.

פירושו
קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין

משמעות הסימון
מהווה תחליף לאבן השפה - אם איננה - בשפת הכביש הימנית. מגדיר את קו הגבול הימני של שטח המיסעה ומחייב נסיעה בצידו השמאלי בלבד. בכך, יחד עם בן זוגו - סימון 803 -(קו הפרדה רצוף כפול לבן) מגדירים את קוי הגבול הימני והשמאלי בכיוון הנסיעה. לאבחנה זו יש חשיבות רבה משום שהצירוף שלהם מגדיר את כיוון הנסיעה המותר ואת רוחב תחום המיסעה המיועד לאותו כיוון. יחד עם זה, מחויב רכב הנוסע לאט לחצות את הקו הצהוב ימינה אל השול, למניעת עיכובים לרכב הנוסע במהירות הסבירה. הכל, כמובן, ע"פ תנאי המקום.

הצדקים לסימון

  • בצד הימני של הנתיב הימני ביותר באותו כוון נסיעה, בכל קטע דרך או צומת שאין בהם אבני-שפה, או סימון 808 (קו מלבנים) או סימון. 815 (אי תנועה מסומן). חשיבות מיוחדת נודעת לסימון זה בדרכים לא-עירוניות.
  • אם בקטע דרך יש סיכון בירידה הצידה עקב הפרשי גובה או מכשולים אחרים, אזי מוטב לסמן דווקא את הסימון 807 בצדדים, על מנת לתחום את גבולות המיסעה וחיוב הנהג ליתר זהירות אם החליט לרדת ממנה, בחוסר ברירה.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הקו = צהוב

משמעות הסימונים 801-809
חלוקה וסימון המיסעה לנתיבים הם אמצעי בסיסי להנחיה וסיוע לנהג להתמצא ב"מרחב האספלט" שיש לו גודל משתנה וכווני נסיעה שונים. הדבר מאפשר לו גם ניווט ובחירה זריזה של הנתיב המתאים ליעד / כוון הנסיעה שלו ובכך לפשט ולהקטין את השונות בצורת הנהיגה בין הנהגים השונים ואת הצורך בהחלפת נתיבים תדירה ומבלבלת אשר לעתים מהווה נקודת התחלה לאי הבנה אפשרית.
בכדי שהסימון יהיה יעיל וקליט על ידי הנהג, עליו להיות בשפה אחידה, פשוט, רציף והירארכי, תוך כדי חלוקה בין הנתיבים השונים וכווני הנסיעה שבתוכם על פי סדר העדיפות / החשיבות שלהם, כדלקמן:

אחלוקה המפרידה בין תנועות בכוונים הפוכים ותוחמת את תחום המיסעה הפנימי
– סימונים 801, 803, 805, 806.

בחלוקה התוחמת את תחום המיסעה החיצוני
– סימון 807.

גחלוקה המפרידה בין תנועות של התפצלות או השתזרות, באותו כוון
– סימון 808 (מלבנים קצרים וארוכים).

דחלוקה המפרידה בין תנועות באותו כוון (החלוקה הבסיסית לנתיבים)
– סימונים 801, 802, 804, 809.

שמירה על סימון על פי הירארכיה ושיטה קבועים ועקביים יביאו במהלך הזמן לקליטה והבנה מהירים יותר של אופן חלוקת המיסעה וייעול ההתמצאות של הנהג ב"מרחב האספלט".

לדוגמא, מובאים כאן מצבים לקביעה של הירארכיה באמצעות סימונים:

*קו הפרדה רצוף כפול (803) יהיה בין נתיבים בתנועות הפוכות (גם כאשר יש מפרדה ביניהם, כמו בדרך מופרדת), ולא יהיה בין נתיבים בתנועות לאותו כוון לצורך הדגשה כלשהי.

*מלבנים ארוכים (808) יבואו בהמשך לאי תנועה מסומן (815) ויפריד בין הממשיכים בנתיבים הראשיים ובין הפונים בנתיבים היוצאים. מלבנים ארוכים לא יסומנו בין הנתיבים היוצאים עצמם.