תמרור 808

תמרור 808

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : קוי ניתוב.

פירושו
קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב

משמעות הסימון
מזהיר ומנחה את הנהג הנוסע בנתיב אשר משנה את יעודו, כך שמכאן ואילך נתיב זה משרת פניה או השתזרות בלבד. אזהרה זו באה בנוסף לחיצים (813) אשר אמורים להצביע על כך בפירוט. במצב זה, אמור הנהג לבצע תימרון של מעבר לנתיב סמוך (בהתאמה), אשר מתאים ליעד הנסיעה שלו, אם אינו מתכוון לבצע בעצמו פניה זהה לזו שהנתיב מיועד לה.

הצדקים לסימון

אבנתיב המשנה את יעודו לפניה בלבד, ימינה או שמאלה בהתאמה, לאחר שבקטע ההתקרבות הוא שימש גם את כלי הרכב שאינם פונים.

באין לסמן סימון זה בנתיבים משותפים, גם לפניה וגם לתנועה ישרה.

גכמו כן משמש לסימון נתיבי השתזרות או התמזגות מן או אל הנתיבים ההמשכיים ביציאה מן הדרך או בכניסה אליה.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.

משמעות הסימונים 801-809
חלוקה וסימון המיסעה לנתיבים הם אמצעי בסיסי להנחיה וסיוע לנהג להתמצא ב"מרחב האספלט" שיש לו גודל משתנה וכווני נסיעה שונים. הדבר מאפשר לו גם ניווט ובחירה זריזה של הנתיב המתאים ליעד / כוון הנסיעה שלו ובכך לפשט ולהקטין את השונות בצורת הנהיגה בין הנהגים השונים ואת הצורך בהחלפת נתיבים תדירה ומבלבלת אשר לעתים מהווה נקודת התחלה לאי הבנה אפשרית.
בכדי שהסימון יהיה יעיל וקליט על ידי הנהג, עליו להיות בשפה אחידה, פשוט, רציף והירארכי, תוך כדי חלוקה בין הנתיבים השונים וכווני הנסיעה שבתוכם על פי סדר העדיפות / החשיבות שלהם, כדלקמן:

אחלוקה המפרידה בין תנועות בכוונים הפוכים ותוחמת את תחום המיסעה הפנימי
– סימונים 801, 803, 805, 806.

בחלוקה התוחמת את תחום המיסעה החיצוני
– סימון 807.

גחלוקה המפרידה בין תנועות של התפצלות או השתזרות, באותו כוון
– סימון 808 (מלבנים קצרים וארוכים).

דחלוקה המפרידה בין תנועות באותו כוון (החלוקה הבסיסית לנתיבים)
– סימונים 801, 802, 804, 809.

שמירה על סימון על פי הירארכיה ושיטה קבועים ועקביים יביאו במהלך הזמן לקליטה והבנה מהירים יותר של אופן חלוקת המיסעה וייעול ההתמצאות של הנהג ב"מרחב האספלט".

לדוגמא, מובאים כאן מצבים לקביעה של הירארכיה באמצעות סימונים:

*קו הפרדה רצוף כפול (803) יהיה בין נתיבים בתנועות הפוכות (גם כאשר יש מפרדה ביניהם, כמו בדרך מופרדת), ולא יהיה בין נתיבים בתנועות לאותו כוון לצורך הדגשה כלשהי.

*מלבנים ארוכים (808) יבואו בהמשך לאי תנועה מסומן (815) ויפריד בין הממשיכים בנתיבים הראשיים ובין הפונים בנתיבים היוצאים. מלבנים ארוכים לא יסומנו בין הנתיבים היוצאים עצמם.