תמרור 809

תמרור 809

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : קוי ניתוב.

פירושו
קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר

משמעות הסימון
קו קטעים המשמש להנחיה והכוונה של הנהג בעת ביצוע פניה בצומת. ככלל, הקו מסמן תוואי (קשתי) המחבר בין ציר הנסיעה שלפני הצומת, ובין המשכו בציר הנסיעה החדש - אחרי הצומת.

הצדקים לסימון

אבכל צומת, ככל הנדרש לסימון והדגשה של המשכיות הנסיעה מההתקרבות לצומת ועד היציאה ממנו. חשיבות מיוחדת נודעת לסימון זה בפניות ימינה / שמאלה בצומת, המתבצעות ביותר מנתיב אחד.- כך שהנהג נדרש למצוא את דרכו בין איים, מפרדות וקוי הפרדה מקוטעים ורצופים 801 עד 803. מצבים אלה ניתן למצוא - לרוב - בצמתים מרומזרים.

בבתנועות לכוון הישר, ללא המשכיות סבירה, אשר נדרשת בהם הכוונה לגבי נתיב החציה של הצומת והיציאה ממנו.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון יהיה:

  • במצב רגיל = לבן
  • בנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית ו/או רכב רב – תפוסה בהמשך לסימון 503 = צהוב
משמעות הסימונים 801-809
חלוקה וסימון המיסעה לנתיבים הם אמצעי בסיסי להנחיה וסיוע לנהג להתמצא ב"מרחב האספלט" שיש לו גודל משתנה וכווני נסיעה שונים. הדבר מאפשר לו גם ניווט ובחירה זריזה של הנתיב המתאים ליעד / כוון הנסיעה שלו ובכך לפשט ולהקטין את השונות בצורת הנהיגה בין הנהגים השונים ואת הצורך בהחלפת נתיבים תדירה ומבלבלת אשר לעתים מהווה נקודת התחלה לאי הבנה אפשרית.
בכדי שהסימון יהיה יעיל וקליט על ידי הנהג, עליו להיות בשפה אחידה, פשוט, רציף והירארכי, תוך כדי חלוקה בין הנתיבים השונים וכווני הנסיעה שבתוכם על פי סדר העדיפות / החשיבות שלהם, כדלקמן:

אחלוקה המפרידה בין תנועות בכוונים הפוכים ותוחמת את תחום המיסעה הפנימי
– סימונים 801, 803, 805, 806.

בחלוקה התוחמת את תחום המיסעה החיצוני
– סימון 807.

גחלוקה המפרידה בין תנועות של התפצלות או השתזרות, באותו כוון
– סימון 808 (מלבנים קצרים וארוכים).

דחלוקה המפרידה בין תנועות באותו כוון (החלוקה הבסיסית לנתיבים)
– סימונים 801, 802, 804, 809.

שמירה על סימון על פי הירארכיה ושיטה קבועים ועקביים יביאו במהלך הזמן לקליטה והבנה מהירים יותר של אופן חלוקת המיסעה וייעול ההתמצאות של הנהג ב"מרחב האספלט".

לדוגמא, מובאים כאן מצבים לקביעה של הירארכיה באמצעות סימונים:

*קו הפרדה רצוף כפול (803) יהיה בין נתיבים בתנועות הפוכות (גם כאשר יש מפרדה ביניהם, כמו בדרך מופרדת), ולא יהיה בין נתיבים בתנועות לאותו כוון לצורך הדגשה כלשהי.

*מלבנים ארוכים (808) יבואו בהמשך לאי תנועה מסומן (815) ויפריד בין הממשיכים בנתיבים הראשיים ובין הפונים בנתיבים היוצאים. מלבנים ארוכים לא יסומנו בין הנתיבים היוצאים עצמם.