תמרור 811

תמרור 811

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : מעברי חציה.

פירושו
מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.

משמעות הסימון

אקובע ומסמן על המיסעה מעבר המיועד לחציה ע"י הולכי הרגל. המעבר מתואם גם עם נתיב ההליכה מן/אל המוצא והיעד על המדרכות, המפרדות, האיים והשבילים להולכי רגל.

בכאשר עוברים הולכי רגל רבים ביחידת זמן ובקבוצות גדולות, מדובר ב"מעבר חציה עתיר ביקוש".

הצדקים לסימון
מעבר חציה מסומן אמור למשוך את תשומת לבו של הנהג, במידה רבה יותר מאשר למקום לא מסומן. כתוצאה מכך הוא גם עשוי / /צריך להיות יותר נוח וסבלני כלפי הולך הרגל או רוכב האופנים החוצה. אולם בו בזמן הוא יוצר ציפיות אצל הולכי הרגל או רוכבי האופנים החוצים בו, כי על המעבר הם יותר בטוחים בעת החציה. על מנת שציפיות אלה יתממשו יש לסייע בכך ע"י יצירת התנאים הפיזיים הנאותים, הן מבחינת מאפייני המיקום והן מבחינת האפשרויות לראות ולהיראות ע"י קשר עין מלא בין הנהג המתקרב ובין הולך הרגל / רוכב האופנים החוצה.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.