תמרור 812

תמרור 812
תמרור 812

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : מעברי חציה.

פירושו
מעבר חציה לאופניים *.

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

משמעות הסימון
קובע ומסמן על המיסעה מעבר המיועד לחציה ע"י רוכבי אופנים. המעבר מתואם גם עם נתיב/שביל הנסיעה במוצא וביעד, לפני ואחרי המעבר.

הצדקים לסימון
מעבר חציה מסומן אמור למשוך את תשומת לבו של הנהג, במידה רבה יותר מאשר למקום לא מסומן. כתוצאה מכך הוא גם עשוי / /צריך להיות יותר נוח וסבלני כלפי הולך הרגל או רוכב האופנים החוצה. אולם בו בזמן הוא יוצר ציפיות אצל הולכי הרגל או רוכבי האופנים החוצים בו, כי על המעבר הם יותר בטוחים בעת החציה. על מנת שציפיות אלה יתממשו יש לסייע בכך ע"י יצירת התנאים הפיזיים הנאותים, הן מבחינת מאפייני המיקום והן מבחינת האפשרויות לראות ולהיראות ע"י קשר עין מלא בין הנהג המתקרב ובין הולך הרגל / רוכב האופנים החוצה.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.