תמרור 813

תמרור 813

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : חצים על פני הכביש.

פירושו
כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.

משמעות הסימון

אחצים המסומנים בנתיבים שעל פני הכביש, מנחים את הנהג לבחור את הנתיב המתאים שממנו עליו להכנס לצומת, ע"פ כיוון הנסיעה המיועד שלו, ביציאה מן הצומת. לעתים קיימים שני כיווני נסיעה מנתיב אחד, ואז מסומן חץ כפול, המורה "ישר וימינה" או "ישר ושמאלה" או "ימינה ושמאלה". באותה מידה, יתכן שסומן ומותר לנסוע בכיוון נסיעה מסוים מתוך שני נתיבים, או יותר.

בכאשר סומן חץ כפול, מותר לנסוע לשני הכיוונים שסומנו. כאשר סומן חץ זהה בשני נתיבים, או יותר, מותר לנסוע מכל אחד מהם באותו כיוון שסומן, בהתאמה.

דבנתיב שבו לא סומנו חצים בכלל, מותר לנסוע ממנו לכל הכיוונים.

הבנתיב "מתחלף" אשר הוצב מעליו תמרור מן הסידרה 212 - 201 ו/או מן הסידרה 722 עד 723פ אין מסמנים חצים, אך הוראות התמרורים הנ"ל מעל הנתיב/ים חלות גם על התנועה/ות המותרת/ות בנתיב, כאילו סומנו בהם חצים.

הצדקים לסימון

אחצים יש לסמן לפני כל צומת שיש בו חלוקה לנתיבים המיועדים לכיוונים שונים.

בחשיבותם של החצים עולה ככל שגדל מספר הנתיבים. הדבר חיוני במיוחד בצומת מרומזר שבו יש הפרדה בין מועדי הנסיעה של התנועות השונות במופעים המתאימים.

צבע החצים יהיה:
  • לבן = לתנועה בנתיב המיועדת לכל כלי הרכב.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .