תמרור 815

תמרור 815

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : איי תנועה מסומנים.

פירושו
איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

משמעות הסימון

אאי תנועה מסומן - במקום אי בנוי - בתחום הדרך שהוא "מחוץ לתחום" עבור כלי הרכב, לכל מטרה, כולל: נסיעה, חציה, חניה ועצירה.

בנסיעת הרכב תהיה בצידי השטח המסומן - כנ"ל - ע"פ הסדרי התנועה שנקבעו במקום.

הצדקים לסימון
קביעת הסדרי תנועה בקטעים וצמתים אשר מימושם מחייב:

  • הגדרת שטחי הפרדה מסומנים בין תנועות מסלולים ונתיבים.
  • יצירת המשכיות נסיעה מסודרת בצורה הניתנת לקליטה מיידית ע"י הנהגים, תוך אפשרות להתאים עצמם בקלות להמשכיות זו.
  • הגדרת הירארכיה בין דרכים שונות.
  • קביעת הסדרים לפניות ימינה ו/או שמאלה.
צבע הסימון = לבן.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.