תמרור 816

תמרור 816

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : אבני שפה צבועות.

פירושו
אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים

משמעות הסימון

אהבלטה והדגשה של תיחום פיזי בתחום הדרך. מסייע להמחשת הסדרי התנועה במקום שבו יש מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים לסוגיהם. ההבלטה מסייעת לנהג לנווט עצמו בהתאמה, וגם להגנתם של הולכי רגל אשר נוהגים להשתמש במקומות המוגבהים – כנ"ל – להליכה ולמקלט בעת חציה כמו-כן מסייע הסימון להבליט ולהגן מפני מתקנים קשיחים באותם מקומות, כגון: עמודים, עצים, מעקות וכו'.

בהסימן עצמו אינו כולל איסורים או היתרים כלשהם. יחד עם זה, הנסיעה והחניה על מדרכות, מפרדות ואיי תנועה, עם הסימן ובלעדיו, אסורים מתוקף תקנות 38 (א), 72 (א) (2א).

הצדקים לסימון

  • בקטע בנוי ומוגבה במסגרת הסדרי תנועה, אשר מסיבה כלשהי (תאורה מוגבלת, תוואי נסיעה לא סדיר וכו' ) עלול להוות מכשול, או סיבה להתקלות של רכב.
  • מדרכות, מפרדות ואיי תנועה שיש בהם שטחי מקלט וצירי הליכה של הולכי רגל.
  • כנ"ל, להגנה מפני מתקנים, כגון: עמודים למיניהם, תשתיות, עצים וגינון.

הסימון ייעשה על פני כל אבן השפה, דהיינו גם על הצד העליון וגם על הצד הפונה אל הכביש, כך שתתקבל הבלטה מירבית.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .