תמרור 817

תמרור 817

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : אבני שפה צבועות.

פירושו
אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור . 439 או בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 62.

משמעות הסימון
מקומות חניה מוסדרים. החניה בפועל תהיה ע"פ שנקבע בתמרור 439 או ע"פ צורת הסימון - במקביל, בזוית או בניצב. כמו כן יתכנו מגבלות של סוגי רכב, משך חניה, וסדרי תשלום המתבססים על חוק העזר העירוני "להעמדת רכב וחנייתו". כמפורט בתמרורי 626 , 627 ו- 439 , ככל שהוצבו. אם אין פירוט כזה בתמרור 439 , החניה חפשית ע"פ צורת הסימון.

הצדקים לסימון
במקומות שבהם הונהגה "חניה מוסדרת" באמצעות חוק העזר העירוני הנ"ל, יפורטו התנאים בתמרור 439.
תוקף הסימון, אינו מופסק ע"י תמרורי 505, 506, 507, 510, סימונים 511-513, 818 או 820.

הסימון ייעשה על פני כל אבן השפה, דהיינו גם על הצד העליון וגם על הצד הפונה אל הכביש, כך שתתקבל הבלטה מירבית.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .