תמרור 818

תמרור 818

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : אבני שפה צבועות.

פירושו
אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.

משמעות הסימון

אקטע דרך שבו אסורה כל עצירה או חניה בכביש שלצידו, בכל הימים ובכל שעות היממה.

בהאיסור אינו חל על מונית העוצרת בדרך עירונית לשם איסוף נוסע או הורדתו (תקנה 76 (ב)).

גהסימון מגדיר קטע אסור בעצירה, כאשר מעבריו מותרים חניה ועצירה, אפילו אם חל עליהם איסור חניה/עצירה ע"פ תקנות התעבורה כמפורט בתקנות , 72 (א), בבחינת: "...אלא אם סומן אחרת".

דניתן לבצוע הסדרי חניה על המדרכה, באמצעות תמרור 627 וסימון.ע"פ הכללים הנלוים אליו.

הצדקים לסימון
הסימון על אבניהשפה באדום-לבן, להבדיל מהצבת תמרור 433, מתאים לאיסור העצירה בקטע קצר, או בקטע בעל תנאים קשים להגדרה באמצעות תמרור, למשל: אוזן, קטע ללא שדה ראיה, קטע קצר בין צומת לתחנת אוטובוס וכדומה.

הסימון ייעשה על פני כל אבן השפה, דהיינו גם על הצד העליון וגם על הצד הפונה אל הכביש, כך שתתקבל הבלטה מירבית.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .