תמרור 819

תמרור 819

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : הסדרי חניה.

פירושו
מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.

משמעות הסימון

אמקומות חניה מוסדרים.

בהחניה בפועל תהיה ע"פ צורת הסימון - במקביל, בזוית או בניצב. כמו כן יתכנו מגבלות של סוגי רכב, משך חניה, וסדרי תשלום כמפורט בתמרורי 627 – 626 + 439 , ככל שהוצבו, ע"פ חוק העזר העירוני להעמדת רכב וחנייתו. אם אין פירוט כזה בתמרור 439 , החניה חפשית ע"פ צורת הסימון.

הצדקים לסימון

אבמגרשי חניה, לסוגי הרכב שעבורם יועדו מקומות החניה.

בלאורך אבן השפה מפרצים, במקום שבו החניה מותרת.

געל המדרכה, להדגשת המקומות המותרים לחניה ע''פ תמרור 427.

דמקומות חניה המיועדים לנכים ע"פ תמרור 437.

צבע הסימון = לבן.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.