תמרור 820

תמרור 820

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : הסדרי חניה.

פירושו
מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך השטח המסומן.

משמעות הסימון

אמקום אסור בחניה.

במותרת בו עצירה לצורך העלאה ו/או הורדת נוסעים.

הצדקים לסימון

אסימון מקום אסור לחניה - בתוך קטע ארוך יותר אשר החניה בו מותרת. מתאים, כהדגשה במקומות קשים לאיתור מדויק.

בבכניסה לחצרים כגון: חצר או חניון.

גבשטחים שנועדו לתימרון של כלי רכב בכניסה או ביציאה למקומות החניה.

דככלל, אין לסמן סימון זה במקומות שבהם החניה ו/או העצירה אסורים ממילא, באמצעות תמרורים 432, 433 או 818 אן במקומות שפורטו בתקנה 72(א).

צבע הסימון = לבן.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.